Skip to content

Kako sem lahko odrešen?

Članek v nadaljevanju je iz knjige “Dobro življenje z Bogom,” avtorja T. L. Osborna, poglavje 30.

Povedati ti želim o poti, ki je lahko NAJBOLJŠE, kar boš prejel v svojem življenju, duhovno, telesno in materialno.

Si morda kdaj že vrgel vrv rešitve nekomu, ki se je utapljal, in s tem postal njegov odrešitelj, ko se je oprijel tvoje vrvi? Si morda koga rešil iz goreče hiše? Si morda že na kakšen način koga rešil? Ali je tebe nekdo rešil?

V tem članku ti želim povedati, kako je možno biti rešen pekla, tvojih grehov, smrti, tvojih bolezni in rešen vsega slabega.

Ta odrešitev je pripravljena prav zate!

V Svetem pismu piše: »Zanesljiva je tale beseda in vredna popolnega sprejetja: Kristus Jezus je zato prišel v svet, da bi rešil grešnike, med temi pa sem prvi jaz.« (1 Timotej 1,15)

V Mateju 1,21 pa pravi: »… in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« In v Evangeliju po Janezu beremo: »Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.« (Janez 3,17)

Človek namreč ni bil ustvarjen za življenje v grehu in bolezni, ampak da bi živel v Bogu. Ampak človek je grešil in greh ga je ločil od Božje navzočnosti. Toda hvala Bogu: Jezus Kristus je prišel v ta svet, da rešuje grešnike. Prišel je, da odreši tudi tebe.

KAJ TOREJ POMENI, BITI ODREŠEN ?

1. To pomeni biti na novo rojen in postati Božji otrok

Sveto pismo nam pravi: »Tistim pa, ki so ga sprejeli, je dal moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njegovo ime.« (Janez 1,12)

Kakšen čudež, da lahko človek doživi ponovno rojstvo in je rojen v kraljevsko družino. Enkrat si bil rojen, v grehu, otrok greha in služabnik grehu. Zdaj pa Kristus pravi: “Moraš se znova roditi! Moraš se spreobrniti, odrešiti, biti tako spremenjen, kot če si na novo rojen.”

Če danes sprejmeš Jezusa, boš postal Božji otrok, kajti Kristus je prišel, da bi odrešil grešnika. Želiš biti na novo rojen?

2. To pomeni dobiti novo duhovno življenje

Apostol Pavel je rekel: »Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo. Glejte, nastalo je novo.« (2 Korinčanom 5,17)

Ravno to se zgodi, če te Kristus odreši. Zgodi se spreobrnjenje. Stare želje, navade in bolezni izginejo. Vse postane novo. V Kristusu dobiš novo življenje. On je rekel: »Prišel sem, da bi vi imeli življenje, življenje v izobilju.«

Želiš prejeti to novo življenje?

3. To pomeni prejeti novi mir

Jezus je rekel: »Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem…« (Janez 14,27). In tudi to nam je rekel: »To sem vam povedal , da bi imeli mir v meni…« (Janez 16,33).

Resničen mir lahko prejmemo samo po Kristusovem odpuščanju in odrešenju. Človek, ki živi v grehu, ne more nikdar imeti pravi mir v svoji duši. Biblija pravi:  »”Ni miru,” govori moj Bog, “za krivičnike.”« (Izaija 57,21)

Zatrjuje pa: »Ker smo torej opravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu.« (Rimljanom 5,1)

Hrepeni tvoja duša po njegovem miru?

4. To pomeni imeti skupnost z Bogom

Ustvarjen si po Božji podobi (1 Mojzesova 1,27), da bi živel z njim in se lahko z njim pogovarjal. Toda tvoji grehi so te ločili od skupnosti z Bogom. Zdaj se bojiš Njega, namesto da bi imel skupnost z Očetom, misel, da si mu nasprotnik, te straši.

Samo Kristus te lahko odreši tvojih grehov. »V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.« (Apostolska dela 4,12) On bo opral vsak madež in te pripeljal nazaj k Bogu z očiščeno preteklostjo, kot če nikoli v življenju ne bi grešil.

5.  To pomeni tudi biti telesno ozdravljen

Sveto pismo pravi: »Služi pa GOSPODU, svojemu Bogu, in blagoslovil bom tvoj kruh in vodo in odstranil bolezen izmed vas!« (2 Mojzesova 23,25) In še: »Gospod odpušča vso tvojo krivdo in ozdravlja vse tvoje bolezni.« (Psalm 103,3)

ODREŠENJE vključuje tako telesno kot duševno zdravje. Biti odrešen, pomeni, biti duhovno in telesno obnovljen!

V Evangelijih je Kristus vedno odpuščal grešnikom in ozdravljal bolnike. Kristus je prišel, da bi odrešil tudi tebe danes. »Glejte, zdaj je tisti milostni čas! Glejte, zdaj je dan rešitve!« (2 Korinčanom 6,2)

Ga boš sprejel danes? Želiš biti pravi kristjan? Želiš biti odrešen?

Kaj pomeni biti pravi kristjan? Po Svetem pismu je pravi kristjan tisti:

  • ki je prišel k Bogu kot izgubljen grešnik.
  • ki je v veri sprejel Gospoda Jezusa Kristusa kot svojega osebnega Rešitelja in se mu predal kot svojemu Gospodu in Učitelju.
  • ki je priznal Jezusa pred svetom kot Kristusa in svojega Gospoda.
  • ki želi s svojim življenjem vsak dan ugajati Gospodu.

Če ti nisi prepričan, da si osebno v svojem srcu sprejel Jezusa kot svojega Gospoda in Odrešenika, ti želim pokazati pot do tega, kako doživeti to največje veselje krščanskega življenja.

PRVI KORAK:

Sprejmi dejstvo, da si izgubljen grešnik. »Saj so vsi grešili in so brez Božje slave.« (Rimljanom 3,23) »Če rečemo, da smo brez greha, sami sebe varamo in resnice ni v nas.« (1 Janez 1,8).

DRUGI KORAK:

Obžaluj svoje grehe in se pokesaj. »Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹« (Luka, 18,13) »Kajti žalost, ki je v skladu z Bogom, povzroči spreobrnitev, ki je ne bomo obžalovali in ki pelje v rešitev, svetna žalost pa povzroči smrt.« (2 Korinčanom 7,10)

TRETJI KORAK:

Bogu priznaj svoje grehe. »Kdor prikriva svoje pregrehe, nima sreče, kdor pa jih prizna in jih opusti, doseže usmiljenje.« (Pregovori 28,13). »Če pa svoje grehe priznavamo, nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, saj je zvest in pravičen.« (1 Janez 1,9).

ČETRTI KORAK:

Opusti svoje grehe in se jim odreči. »Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se h GOSPODU, da se ga bo usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju.« (Izaija 55,7) »Kdor prikriva svoje pregrehe, nima sreče, kdor pa jih prizna in jih opusti, doseže usmiljenje.« (Pregovori 28,13)

PETI KORAK:

Prosi za odpuščanje tvojih grehov. »Gospod odpušča vso tvojo krivdo.« (Psalm 103,3) »Pridite, pravdajmo se, govori GOSPOD: Če so vaši grehi rdeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg, če so rdeči kakor bagrenina, bodo beli kakor volna.« (Izaija 1,18)

ŠESTI KORAK:

Zaupaj Jezusu tvoje celotno življenje. »Vsakega torej, ki bo priznal mene pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih.« (Matej 10,32) »Vi pa ste izvoljeni rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo za Božjo last, da bi oznanjali odlike tistega, ki vas je poklical iz teme v svojo čudovito luč.« (1 Peter 2,9)

SEDMI KORAK:

Veruj z vsem srcem, da si odrešen po Božji milosti. »Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, in to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil.« (Efežanom 2,8-9).

In prav zdaj je čas, da najdeš kraj, kjer si lahko sam z Bogom. Tam poklekni in glasno beri naslednjo molitev:

»GOSPOD V NEBESIH! Tukaj sem pred teboj. Z vsem srcem verujem, Jezus Kristus, da si ti Božji sin. Verujem, da si ti, Jezus, v tvojem velikem usmiljenju in tvoji ljubezni umrl za mene, kot moj zastopnik pred Očetom.

Verujem, da si ti plačal vso kazen za moje grehe in plačal celotno ceno za to, da me noben moj greh iz preteklosti več ne bremeni. O, kakšno ljubezen si mi izkazal, Gospod!

Ti si bil popolnoma nedolžen. Jaz sem bil kriv zaradi greha. Prekršil sem Božje zakone. Jaz bi moral biti križan. Ampak ti si me preveč ljubil, da bi pustil, da jaz umrem za moje grehe. Kako naj se ti zahvalim, da si prevzel moje mesto in plačal ceno za moje grehe!

Ko si plačal kazen zame, si me osvobodil. Tako ne ostaja nobeden moj greh, ki bi me bremenil. Ni več nobene osnove, da bi se pred Bogom počutil krivega. Nikoli ne bom sojen ali kaznovan za grehe, za katere si ti umrl. V tebi so bili odpuščeni.

Vse moje grehe in mojo grešno naravo so zaračunali tebi, in ti si vse, v celoti plačal za mene. Tvoja brezmadežna pravičnost je bila pripisana meni, tako da sem zdaj očiščen in odrešen.«

»GOSPOD JEZUS, TEBI VERUJEM! Tukaj in zdaj te poveličujem v svojem srcu kot svojega Odrešenika od greha, pekla in od moči satana.

Gospod, sprejemam te kot Gospoda mojega življenja. Sedaj ti predajem vso moje življenje in ti želim ugajati. Gospod Jezus, ti si rekel, da me ne boš v nobenem primeru zavrnil, če pridem k tebi. Prihajam k tebi z vsem srcem, kot ubogi, brezupen grešnik, ki išče odrešitev in veruje, da je tvoja kri tista, ki očiščuje vse moje grehe.

Verujem, da kri Jezusa Kristusa očiščuje vse grehe in dolgove iz mojega življenja. Verujem, da si ti vse potrebno storil za mene, namreč plačal celotno ceno za mojo opravičenje. In nikoli več ne bo potrebno nikomur plačevati za moje grehe. Jezus, ti si plačal polno ceno.

Zato verujem v odrešenje moje duše. Verujem, da sem bil odrešen, ko sem poklical ime Jezusa Kristusa.

Nikoli več ne bom storil nobenega koraka do koga drugega, kar se tiče mojega odrešenja, niti k nikomur, da bi plačeval ceno za to, kot tudi nalagal dobra dela za odrešenje. Tudi nikoli več, kakor dolgo bom živel, ne bom razmišljal, govoril ali storil za moje odrešenje, kar ne bi bilo v skladu z mojo vero v odrešenje po žrtvi Jezusa Kristusa na Golgoti.«

»DRAGI GOSPOD, TI SI PRED  2000 LETI STORIL DOVOLJ. TI SI ZA VEDNO PLAČAL POPOLNO CENO ZA VSE MOJE GREHE IN MI S TEM DAL ODREŠENJE.

TAKO OD DANES NAPREJ VERUJEM, DA SI TI STORIL ZA MENE VELIKO DELO NA KRIŽU. DOVOLJ JE BILO! ODREŠEN SEM NA OSNOVI TEGA, KAR SI TI STORIL ZA MENE. IN NIČ NA TEM SVETU NE MORE BITI VEČJA PRILOŽNOST ZA MOJE ODREŠENJE KOT JE TVOJE DELO NA KRIŽU.

GOSPOD, TI SI BIL RANJEN ZARADI MOJIH GREHOV, BIČAN SI BIL ZARADI MOJE NEPRAVIČNOSTI. KAZEN, KI BI JO MORAL NOSITI JAZ, SI PREVZEL NA SEBE IN JO NOSIL NAMESTO MENE.

ZDAJ SEM JAZ OPRAVIČEN IN ODREŠEN!

OD TEGA TRENUTKA SE BOM TRUDIL SLEDITI TEBI IN TO DOBRO NOVICO POVEDATI VSEM DRUGIM, DA BI TUDI ONI LAHKO DOBILI OD TEBE NOVO ŽIVLJENJE.

HVALA TI, GOSPOD, DA SI ME TI POPOLNOMA ODREŠIL.

OPRAN SEM. MOJI GREHI SO BILI IZBRISANI IN NIKOLI VEČ ME NE MOREJO BREMENITI. ODREŠEN SEM. VERUJEM V JEZUSA KRISTUSA.

VERUJEM VSE, KAR SI TI STORIL ZA MENE. DOVOLJ JE! DOBIL SEM NOVI MIR IN POČUTIM SE OSVOBOJEN VSEH MOJIH DOLGOV IN ZABLOD. ZDAJ SEM KRISTJAN, UČENEC JEZUSA KRISTUSA.

HVALJEN BODI GOSPOD. AMEN.«

Sorodni prispevki

Kaj pomeni biti odrešen?

Odrešenje se zgodi, ko posameznik prizna, da je grešnik, prosi Jezusa, naj prevzame nadzor nad njegovim življenjem, in se zaveže, da mu bo sledil. Apostol

Več »
MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X