Skip to content

Začni služiti s svojim darom

Skozi leta sem opazil, da veliko dobrih vernikov vsako nedeljo sedi v cerkvenih klopeh in posluša pridige, toda nimajo gotovosti ali motivacije služiti na kakršenkoli način. Rezultat tega je to, da se ne počutijo povezani s preostalo skupnostjo. Mogoče to opisuje tebe? Se včasih počutiš bolj opazovalec kot sestavni del cerkve, ki ji pripadaš? Če to velja za tebe, zamujaš tisto, kar je Kristus hotel za njegovo cerkev — Njegovo telo, ki sestoji iz mnogih udov, ki so obdarjeni, da drug drugemu služijo na različne načine.

Resnica je naslednja: Če si vernik, si že opremljen, da služiš Gospodu v tvoji lokalni cerkvi. To ne pomeni, da se boš počutil primernega, ali da ne boš potreboval usposabljanja in rasti v tvojih sposobnostih, ampak pomeni le, da je Bog priskrbel vse, kar rabiš, da si mu na tem področju lahko poslušen.

Če si vernik, si že opremljen, da služiš Gospodu v tvoji lokalni cerkvi.

Božji proces opremljanja za službo se je začel v trenutku tvojega odrešenja, ko je Sveti Duh oživil tvojega duha in ga prebudil v novo življenje. Takrat se je On naselil v tvoje življenje, da ti dá moč za poslušnost in te spreminja v podobnost Božjemu Sinu. Toda Duh ti je tudi dal poseben duhovni dar, da ti omogoči služiti na način, kakor je Bog načrtoval. On vsakemu verniku daje dar in ti nisi izjema. Če si bil na novo rojen, imaš duhovni dar, četudi se tega zavedaš ali ne.

Kaj je duhovni dar? Grški izraz v Svetem pismu je charisma, ki pomeni milostni dar. To pomeni, da ga ne prejmemo po svojih zaslugah, ampak izključno zaradi Božje naklonjenosti in milosti do nas. To je posebna sposobnost, po kateri nam je omogočeno izvesti delo, h kateremu nas je On poklical. Za dar nam ni potrebno moliti, niti nimamo možnosti izbirati, katerega želimo, kajti Duh daje, kakor sam želi (1 Korinčanom 12,11). Seznam duhovnih darov najdemo v Rimljanom 12,3-8, 1 Korinčanom 12,8-11 in Efežanom 4,11. Naša odgovornost je odkriti naš dar in ga uporabiti v služenju drugim.

Naša odgovornost je odkriti naš dar in ga uporabiti v služenju drugim.

Kaj je razlika med duhovnim darom in naravnim talentom? V nasprotju z duhovnimi darovi, ki so dani le vernikom, so naravni talenti podedovane sposobnosti in interesi, ki jih vsi ljudje prejmemo ob rojstvu (Psalm 139,13-16). Vendar ne pozabimo, da glede na to, da duhovni darovi in talenti izvirajo iz Boga, v našem služenju Bogu pogosto delujejo skupaj. Npr., čeprav je glasbena sposobnost naravni talent, je lahko uporabljena kot kanal, po katerem izrazimo naš duhovni dar.

Kaj je namen duhovnih darov? Na tem področju je veliko napačnega razumevanja, kar je pogosto vodilo do zlorab, napačne uporabe in razdorov v cerkvi. Duhovni darovi nam niso dani za našo lastno osebno rast, uživanje ali občutek zadovoljstva v Gospodu.

Čeprav smo blagoslovljeni, ko z njimi služimo, so duhovni darovi za korist drugim v cerkvi. Pavel o tem jasno poučuje v 1 Korinčanom 12,7: “Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh.”

Duhovni darovi niso za našo lastno rast, uživanje ali občutek zadovoljstva v Gospodu, ampak za korist drugim v cerkvi.

Kako lahko odkrijem in uporabim svoj duhovni dar? Zgolj imeti duhovni dar, nima nobene vrednosti, če v cerkvi ni nikoli uporabljen. Naš cilj bi moral biti postati dobri upravitelji Božjega milostnega daru. V nasprotnem primeru smo kot služabnik v priliki o desetih minah (Luka 19,12-27), ki je denar, ki mu je bil zaupan, iz strahu skril v robček, namesto da bi ga investiral za svojega gospodarja.

Glede na 1 Korinčanom 12,4-6 obstajajo različni darovi, službe in učinki ali dela. To razlikovanje je pomembno spoznati. Osebno verujem, da je vsak od nas prejel enega od motivacijskih darov, ki so omenjeni v Rimljanom 12,6-8 — preroštvo, služenje, poučevanje, spodbujanje, dajanje, vodenje in usmiljenje. V vsakem od nas je nekaj, kar nas vleče v določeno smer, vodi, kako se odzivamo v situacijah, in navdihuje naše interese. Npr., osebe z darom poučevanja bodo želele študirati Sveto pismo; osebe z usmiljenjem bodo težile k ljudem, ki potrebujejo pomoč in spodbudo.

Službe, po drugi strani, so priložnosti ali možnosti služenja, ki jih Bog odpre za nas, da uporabimo naš motivacijski dar. Za vsak motivacijski dar obstajajo različni načini, kako se lahko dar izrazi. In učinki ali dela so rezultati, ki pridejo z uporabo daru na določenem področju služenja. Npr., jaz imam dar spodbujanja, moja služba ja pastorovanje in učinek je rast vernikov in odrešenje izgubljenih.

Ko enkrat odkriješ, kako te je Bog obdaril, in začneš služiti na tistem področju in v tisti službi, bo tvoj dar izpopolnjen in ti boš postal bolj usposobljen in učinkovit na tem področju. Terjalo bo nekaj preizkušenj in spodrsljajev, toda če boš začel s procesom, bo Bog zvesto vodil tvoje korake. Samo zapomni si, da je tvoja odgovornost zvestoba v službi, ne rezultati. Bog sam je odgovoren za rezultate.

S služenjem na tvojem področju obdarjenosti, nimaš ničesar izgubiti, lahko samo pridobiš. Zato naredi korak in začni služiti. Tako boš odkril veselje, ki je v spoznanju, da si poslušen Gospodu in prispevaš k rasti in izgrajevanju Njegove cerkve, ki ji pripadaš.

P.S.: Si vedel, da je zdravje cerkve, ki ji pripadaš, odvisno od vseh njenih udov, ki bi naj delovali v celoti po Božjem načrtu? To vključuje tudi tebe. Ko te je Kristus odrešil, je vedel, da boš potreboval druge vernike za osebno rast in spodbudo, in da bodo tudi oni potrebovali tebe.

Vir: Dr. Charles F. Stanley, intouch.org

Sorodni prispevki

Kaj pomeni biti odrešen?

Odrešenje se zgodi, ko posameznik prizna, da je grešnik, prosi Jezusa, naj prevzame nadzor nad njegovim življenjem, in se zaveže, da mu bo sledil. Apostol

Več »
MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X