Skip to content

Obdobje sprememb

Brsteče mandljevo drevo je dokaz o besedah, ki sem vam jih govoril, moje ljudstvo. Gospodova beseda, ki se uresničuje. Jaz Gospod bedim nad svojo besedo, da jo izpolnim.

To je novo obdobje, obdobje sprememb in dokaz mojih besed, ki brstijo v novo življenje. Kar je bilo neplodno, mirujoče in skrito, bo sedaj obrodilo veliko dobrih in obilnih sadov.

Ali nisem jaz sredi vrta, ali nisem luč, ali ne dajem jaz življenja koreninam in vejam? Mar nisem jaz tisti, ki sadi seme in ga obrodi v času žetve?

Jaz sem gospodar žetve. V svoje skednje prinašam dober sad, žanjem pšenico na poljih in jaz sam pravočasno pripeljem deževje.

Trdno stojte in opazujte odrešenje vašega Boga, strumno stojte in pozorno glejte znamenja in čudeže, ki jih bom storil v vaši sredi. Ali morda ne prebivam med svojim ljudstvom? Ali ne bom prebival v taboru med mojimi pravičnimi?

Česa ne morem storiti? Kaj lahko reče človek, da jaz ne bi mogel doseči? Kje je bil človek, ko sem utemeljeval zemljo? Kje je bil, ko sem razdelil vode, da je človek lahko nastanil suho zemljo? Kje je bil, ko sem v temo spregovoril svetlobo?

Vsa zemlja je moja, tisti , ki v njej prebivajo in tisti, ki se po njej plazijo. Človek me ne pozna v celoti, niti mojih poti, kajti moje misli niso vaše misli in vaše poti niso moje poti.

Jaz sem dober oče svojim otrokom, budno jih pazim na vseh njihovih poteh, ob njihovem prihajanju in odhajanju. Ste že kdaj videli moje otroke prositi za kruh na ulicah? Mar bom tistim, ki me iščejo, tistim, ki pridejo k meni in prosijo za kos kruha, dal kamen? Če bi kdo od mojih malih prišel k meni in me prosil za ribo, mar bi mu dal kačo? Zagotovo bom nahranil svoje ovce in odžejal jagnjeta, jaz sem dober pastir tistim, ki mi sledijo.

Nič vam ne bo manjkalo, ker sem jaz tisti, ki hodim pred vami, jaz sem tisti, ki vas bo rešil iz Egipta, jaz se bom boril za vas in razdelil morje pred vašimi očmi. Nič mi ne bo stalo na poti in tako tudi vam nič ne bo stalo na vaši poti. Pred vami odpiram pot, še preden stopite na njo.

Dvignite oči proti hribom, glasno zapojte, dvignite prapor, vaš rešitelj prihaja!

Psalm 121
Svoje oči vzdigujem h goram:
od kod bo prišla moja pomoč?
2 Moja pomoč je od GOSPODA,
ki je naredil nebo in zemljo.
3 Naj ne da, da bi tvoja noga omahovala,
tvoj varuh naj ne dremlje.
4 Glej, ne dremlje, ne spi,
Izraelov varuh.
5 GOSPOD je tvoj varuh,
GOSPOD je tvoja senca,
nad tvojo desno roko.
6 Podnevi te ne bo udarilo sonce,
ne luna ponoči.
7 GOSPOD te bo varoval vsega hudega,
varoval bo tvoje življenje.
8 GOSPOD bo varoval tvoje odhajanje in prihajanje,
od zdaj in do večnosti.

1. Mojzesova 14,10-18
10 Ko se je faraon bližal, so Izraelovi sinovi vzdignili oči in zagledali Egipčane, ki so šli za njimi. Izraelovi sinovi so se silno prestrašili in so vpili h GOSPODU. 11 Rekli so Mojzesu: »Ali mar ni bilo grobov v Egiptu, da si nas odpeljal, da umremo v puščavi? Kaj si nam storil, da si nas izpeljal iz Egipta? 12 Ali ti nismo že v Egiptu govorili in rekli: ›Pusti nas, da služimo Egipčanom!‹ Saj bi bilo boljše za nas, da bi služili Egipčanom, kakor da umremo v puščavi.« 13 Mojzes je rekel ljudstvu: »Nikar se ne bojte! Vztrajajte in videli boste rešitev, ki vam jo danes nakloni GOSPOD. Kajti kakor danes vidite Egipčane, jih ne boste videli nikdar več. 14 GOSPOD se bo bojeval za vas, vi pa ostanite mirni!«
15 GOSPOD je rekel Mojzesu: »Kaj vpiješ k meni? Ukaži Izraelovim sinovom, naj se odpravijo! 16 Ti pa povzdigni palico in iztegni roko nad morje in ga razdeli, da bodo šli Izraelovi sinovi po suhem sredi morja! 17 In jaz bom zakrknil srce Egipčanom, da pojdejo za njimi. Potem bom pokazal svoje veličastvo nad faraonom in vso njegovo vojsko, nad njegovimi vozovi in konjeniki. 18 Egipčani bodo spoznali, da sem jaz GOSPOD, ko pokažem svoje veličastvo nad faraonom, nad njegovimi vozovi in konjeniki.«

Jeremija 1,11-12
Zgodila se mi je GOSPODOVA beseda, rekoč: »Kaj vidiš, Jeremija?« Rekel sem: »Mandljevo vejo vidim.« GOSPOD mi je rekel: »Prav vidiš; kajti bedim
nad svojo besedo, da jo izpolnim.«

Psalm 37,25
Bil sem mlad, tudi postaral sem se,
vendar nisem videl, da bi bil pravični zapuščen
in da bi bil njegov zarod prosil kruha.

Matej 7,7-11
»Prosíte in vam bo dano! Iščite in boste našli! Trkajte in se vam bo odprlo! 8 Kajti vsak, kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. 9 Ali pa: kdo med vami bo dal svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha? 10 Ali mu bo dal kačo, če ga bo prosil za ribo? 11 Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bolj bo vaš Oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo.«

Vir: prophecynews.com

Sorodni prispevki

Bog je dober – res?

Že od otroštva smo govorili: »Bog je dober, Bog je velik, zahvalimo se mu za vse, kar prejemamo.« Res verjamemo v to? Smo popolnoma prepričani,

Več »
MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X