Skip to content

50 razlogov, zakaj je Jezus vstal od mrtvih

 1. Jezus je vstal, da bi nam dal večno življenje. (Janez 11,25-27)
 1. Jezus je vstal, da bi pokazal svojo moč nad smrtjo. (Apostolska dela 2,24, Rimljanom 6,9)
 1. Jezus je vstal, da bi nas ozdravil. (Apostolska dela 4,10)
 1. Jezus je vstal, da bi prejel blagoslov obljubljen kralju Davidu. (Apostolska dela 13,34)
 1. Jezus je vstal, da bi nam odpustil naše grehe. (Apostolska dela 13,37-38, 1. Korinčanom 15,17)
 1. Jezus je vstal, da bi razširil svojo moč in oblast. (Rimljanom 1,4)
 1. Jezus je vstal, da bi opravičil grešnike. (Rimljanom 4,23-25, Apostolska dela 13,39)
 1. Jezus je vstal, da bi nam dal nov način življenja. (Rimljanom 6,4.8-11)
 1. Jezus je vstal, da bi nas združil v sebi v svojem vstajenju. (Rimljanom 6,5-8)
 1. Jezus je vstal, da bi nas naredil rodovitne. (Rimljanom 7,4)
 1. Jezus je vstal, da bi dal življenje našim umrljivim telesom. (Rimljanom 8,11)
 1. Jezus je vstal, da uničil zahteve naše grešne narave. (Rimljanom 8,12-13)
 1. Jezus je vstal, da bi nam dal prihodnjo slavo. (Rimljanom 8,18)
 1. Jezus je vstal, da bi stvarstvo osvobodil vseh vezi. (Rimljanom 8,21-22)
 1. Jezus je vstal, da bi nas posvojil v Božjo družino. (Rimljanom 8,23)
 1. Jezus je vstal, da bi nas zastopal na Božji desnici. (Rimljanom 8,34, Hebrejcem 7,23-25)
 1. Jezus je vstal, da bi izpolnil Božje obljube v Svetem Pismu. (1. Korinčanom 15,4, Luka 24,44-47)
 1. Jezus je vstal, da bi našo vero in oznanjanje Božje besede naredil za vredno truda. (1. Korinčanom 15,14-15)
 1. Jezus je vstal, da bi nam zagotovil prihodnje vstajenje. (1. Korinčanom 15,20-23, 1. Tesaloničanom 4,14)
 1. Jezus je vstal, da bi skozi svojo vladavino uničil vse druge moči. (1. Korinčanom 15,24-27)
 1. Jezus je vstal, da bi uničil smrt. (1. Korinčanom 15,26. 54-57, Luka 20,36)
 1. Jezus je vstal, da bi nam dal razlog za življenje v nevarnosti. (1. Korinčanom 15,30-31)
 1. Jezus je vstal, da bi nas osvobodil od samo-obtoževanja. (1. Korinčanom 15,32)
 1. Jezus je vstal, da bi nam dal nebeška, neminljiva telesa. (1. Korinčanom 15,42-48)
 1. Jezus je vstal, da bi nas oblekel v svojo podobo. (1. Korinčanom 15,49)
 1. Jezus je vstal, da bi nam dal nesmrtnost. (1. Korinčanom 15,53)
 1. Jezus je vstal, da bi premagal moč zakona. (1. Korinčanom 15,56-57)
 1. Jezus je vstal, da bi naše služenje njemu naredil za vredno truda. (1. Korinčanom 15,58)
 1. Jezus je vstal, da bi nam dal upanje v težkih časih. (2. Korinčanom 1,8-11)
 1. Jezus je vstal, da bi nam dal večji namen življenja. (2. Korinčanom 5,15)
 1. Jezus je vstal, da bi nam omogočil izkusiti mogočno Božjo moč. (Efežanom 1,18-20)
 1. Jezus je vstal, da bi nam pokazal Božjo čudovito milost. (Efežanom 2,6-7)
 1. Jezus je vstal, da bi dal zmago v našo skupnost z Njim. (Filipjanom 3,10-11)
 1. Jezus je vstal, da bi lahko bili v Njem celoviti. (Kološanom 2,9-12)
 1. Jezus je vstal, da bi spremenil naše želje. (Kološanom 3,1-2)
 1. Jezus je vstal, da se lahko z njim pojavili v slavi. (Kološanom 3,4, Apostolska dela 1,11)
 1. Jezus je vstal, da bi nam omogočil uničiti stari način življenja. (Kološanom 3,5-10)
 1. Jezus je vstal, da bi nas rešil pred prihodnjo jezo. (1. Tesaloničanom 1,10)
 1. Jezus je vstal, da bi nam služil kot naš večni Pastir. (Hebrejcem 13,20, Razodetje 7,17)
 1. Jezus je vstal, da bi nam zagotovil novo rojstvo. (1. Peter 1,3, Apostolska dela 23,6, 1. Tesaloničanom 4,13-14)
 1. Jezus je vstal, da bi mi lahko poveličevali Božje Jagnje. (1. Peter 1,18-21, Apostolska dela 3,13-15)
 1. Jezus je vstal, da bi pokazal da smrt ne preprečuje življenja. (Matej 22,30-32, Rimljanom 14,9)
 1. Jezus je vstal, da bi potrdil svoje besede, da bo vstal od mrtvih. (Matej 28,5-7)
 1. Jezus je vstal, da bi nadaljeval Božje delo. (Matej 28,18-20)
 1. Jezus je vstal, da bi bil vedno s svojimi učenci, vse do svojega povratka. (Matej 28,20)
 1. Jezus je vstal, da bi nas več naučil o Božjem kraljestvu. (Apostolska dela 1,3)
 1. Jezus je vstal, da bi dokazal Božjo zavezanost pravici. (Apostolska dela 17,31)
 1. Jezus je vstal, da bi omogočil sodbo grešnikom. (Janez 5,28-30, Apostolska dela 24,15, Razodetje 20,11-15)
 1. Jezus je vstal, da bi prevzel vrhovno oblast. (Kološanom 1,18, Razodetje 1,4-5)
 1. Jezus je vstal, da bi nam omogočil neskončno življenje v Božji prisotnosti. (Razodetje 21,3-4. 22. 22,1)

Sorodni prispevki

Happy Halloween?

Bučne spake, duhovi in prikazni. Srhljivo vzdušje. Našemljeni odrasli in otroci, ki hodijo od hiše do hiše. Happy Halloween! Kaj stoji za temi duhovi in

Več »

Resnica o priznanju in kesanju

V trenutku osebnega odrešenja prejmemo odpuščanje od Jezusa, če priznamo, da smo grešniki in ga prosimo, naj nas spremeni. Ta proces, priznanje in kesanje, je

Več »
MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X