Skip to content

Stališče EBC do cepljenja proti COVID-19

Predstojništvo EBC (Evangelijska Binkoštna Cerkev) prepoznava potrebo informiranja vernikov o odnosu do cepljenja proti covid-19. Cilji cepljenja so preprečiti širjenje novega koronavirusa in zmanjšati možne zdravstvene posledice okužbe s covid-19 in s tem škodljivih posledic za našo družbo. Na podlagi sklepa na zadnji seji Predstojništva EBC z dne 5.1.2021, Superintendent EBC posreduje navedene informacije.

V informacijski zmedi sodobnega časa in poplavi različnih nasprotujočih si informacij, želimo vernikom EBC posredovati pogled in mnenje vodstva EBC na problematiko cepljenja proti covid-19.

Evangelijski binkoštni verniki se pridružujemo stališču, da so spoznanja medicine in sodobne znanosti človeštvu od Boga dan dar. Bog v svoji suverenosti tudi preko spoznanj in tehnoloških rešitev našega časa človeka blagoslavlja in jih uporablja  v svojem božanskem posredovanju.

Razvoj cepiva proti covid-19 je dar Božje milosti, ki človeka obvaruje pred okužbo in nadaljnjim širjenjem bolezni. Smatramo ga tudi kot Božji odgovor na molitve vernikov po Božjem posredovanju.  Za razliko od ostalih cepiv, ne vsebuje oslabljenih ali mrtvih povzročiteljev bolezni, ampak v telo prenese le preprosto informacijo, ki telo spodbudi k tvorbi zaščitnih elementov, ki si jih spominske celice, odgovorne za razvoj odpornosti, zapomnijo. Človek kot Božje stvarstvo ima od Stvarnika dano sposobnost obrambe pred škodljivimi mikroorganizmi, tudi s pomočjo spominskih celic, ki ob naslednjem vdoru povzročitelja, zaženejo obrambo organizma. Cepljenje proti Covid-19 spodbudi organizem na tvorbo proteinov, ki so prepoznani kot telesu škodljivi in jih vsebuje tudi novi koronavirus. 

Evangelijski binkoštni verniki so vse od vzpostavitev organiziranega modernega delovanja od začetkov prejšnjega stoletja priznavali medicinska spoznanja. Iz zgodovine vemo, da so v času razsajanja španske gripe dosledno upoštevali zastavljene ukrepe in s predano molitvijo čakali Gospodovo posredovanje in zaustavitev bolezni. Sprejemali so navodila in si prizadevali v duhu bratski ljubezni preprečevati širjenja virusa.

V našem verovanju priznavamo suverenost vsemogočnega Boga nad življenjem in boleznijo in razumemo medicinsko posredovanje kot eno od Boga danih možnosti. To sprejemamo tudi z novim cepivom proti covid-19. Še posebej, ker so pri razvoju cepiva uporabljene izključno sodobne tehnologije, brez vprašljivih metod uporabe človeških zarodkov ali drugih celic. Cepljenje je trenutno edina možnost, ki zagotavlja preprečitev nadaljnjega širjenja bolezni in obolevnost cepljenega posameznika. Na moralnem področju se ob tem dotaknimo Jezusove zapovedi ljubezni do bližnjega, saj si s cepljenjem zagotavljam ponovno možnost vzpostavitve normalnih stikov in možnost medsebojne pomoči. 

Razreševanje dilem v zvezi s cepljenjem ni le zaupanje določenim informacijam, ampak je v stiski trenutnega časa tudi osebna naravnanost na prave vrednote in jasno razumevanje principov božanskega delovanja. Še bolj kot samo gole medicinske dileme nas sili v jasen razmislek o naši lastni moralni podobi in krščanskih stališčih v duhu Jezusovega nauka in svetopisemskih zapovedi.

Cepljenje ostaja prostovoljno, kar vsakemu posamezniku nalaga toliko večjo odgovornost do postavitve treznega in zdravega stališča, s katerim se povzpnemo nad nivo zatekanja k informacijam družbenih omrežij. S trdno krščansko držo ostajamo luč v tem svetu in orodje v Gospodovih rokah, da bomo ob zavzetih molitvah in oznanjanju poti odrešitve, tudi sami prinašalci luči in posredovalci Božjega posredovanja v dani težki situaciji. 

Vsakega vernika opogumljamo k postavitvi jasnih osebnih stališč na temelju Božje besede in osebnega prepričanja, kar naj bo pospremljeno z zavzeto molitvijo k Bogu s prošnjo po modrosti, ki jo Bog vsem rad daje in ne sramoti (Jakobovo pismo 1,5). V skrbi za izgrajevanje v ljubezni, ohranjanje krščanske drže in zaupanja v Božjo suverenost, so odločajmo zrelo in pogumno, na podlagi premisleka zavzete molitve in osebnega govora Svetega Duha!

»Zato ne omagujemo. Nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se naš notranji iz dneva v dan obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero težko, večno bogastvo slave, ker se ne oziramo na to, kar se vidi, ampak na to, kar se ne vidi. Kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno.« (2 Korinčanom 4,16-18)

Superintendent in pastorji EBC
Murska Sobota, 10.1.2021

Sorodni prispevki

Bog je dober – res?

Že od otroštva smo govorili: »Bog je dober, Bog je velik, zahvalimo se mu za vse, kar prejemamo.« Res verjamemo v to? Smo popolnoma prepričani,

Več »
MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X