Skip to content

Smrti Jezusovih apostolov

Ali Sveto pismo opisuje smrt apostolov? Kako so umrli posamezni apostoli?

Edini apostol, čigar smrt je opisana v Svetem pismu, je Jakob (Apostolska dela 12,2). Kralj Herod je dal Jakoba »z mečem usmrtiti«, kar se verjetno nanaša na obglavlje-nje. O okoliščinah smrti drugih apostolov govori cerkveno izročilo. V nasprotju s Svetim pismom cerkveno izročilo ni nezmotljivo in avtoritativno. Čeprav verjetno ti opisi vsebu-jejo nekaj dejanskih vidikov, jih ne bi smeli razumeti tako, kot da so nujno povsem točni. 

V nadaljevanju so navedena najbolj priljubljena »izročila« o smrti drugih apostolov:

Matej je bil mučen v Etiopiji, kjer je umrl zaradi rane z mečem. 

Marko (ni bil službeni Apostol ali je bil eden prvih misijonarjev) je umrl v Aleksandriji, v Egiptu, potem ko so ga konji vlekli  po ulicah, vse do smrti.

Luka (ki tudi ni bil uradni Apostol, a je bil Pavlov zdravnik in spremljevalec na misijskih potovanjih) je obešen v Grčiji.

Janez je bil mučen tako, da so ga vrgli v veliko posodo z vrelim oljem med valom preganjanja v Rimu. Vendar je bil čudežno rešen smrti. Janez je bil potem obsojen na delo v rudniku na zaporniškem otoku Patmosu. Svojo preroško knjigo Razodetje je napisal na Patmosu. Apostol Janez je bil kasneje osvobojen in se je vrnil v današnjo Turčijo. Umrl je v starosti, edini apostol, ki je umrl mirno.

Najbolj običajno sprejeto cerkveno izročilo o smrti apostolov je, da je bil apostol Peter križan z glavo navzdol na križu v obliki črke X v Rimu kot izpolnitev Jezusovega preroštva (Janez 21,18).

Jakob, Jezusov brat (uradno ni bil apostol), je bil voditelj cerkve v Jeruzalemu. Vrgli so ga z jugovzhodnega stolpa templja (več kot 30 m globoko), ko ni hotel zanikati svoje vere v Kristusa. Ko so odkrili, da je preživel padec, so ga njegovi sovražniki do smrti pretepli s palico. Mislijo, da je bil to isti stolp, kamor je hudič odpeljal Jezusa med skušnjavo.

Jakob, Zebedejev sin, Janezov brat, ribič, ki je živel v Betsajdi, Kafarnaumu in Jeruzalemu. Pridigal je v Jeruzalemu in Judeji, a ga je obglavil Herod leta 44. Vodji cerkve v Jeruzalemu je bila odsekana glava. Klement Aleksandrijski in Euzebij Cezarejski  opisujeta tudi spreobrnjenje sodnijskega služabnika, ki ga je vodil na obsodbo. Ko je služabnik videl Jakoba, kako junaško je sprejel smrtno obsodbo, se je priznal tudi sam za kristjana. Jakoba je prosil za odpuščanje za vse, kar mu je storil. Apostol ga je poljubil in mu dejal: »Mir s tabo!« Zatem sta bila oba obglavljena. 

Bartolomej, znan tudi kot Natanael, je bil misijonar v Aziji. Pričeval je v današnji Turčiji in bil mučen zaradi svojega oznanjevanja Evangelija v Armeniji; prebičali so ga do smrti. 

Andrej je bil križan na križu v obliki črke X v Grčiji. Potem, ko ga je sedem vojakov močno prebičalo, so privezali njegovo telo na križ z vrvmi, da bi podaljšali njegovo trpljenje. Njegovi privrženci so rekli, da jih je, ko so ga vodili h križu, pozdravil z naslednjimi besedami: »Dolgo sem si želel in pričakoval to srečno uro. Križ je bil posvečen s Kristusovim telesom, ki je viselo na njem.« Še naprej je dva dni oznanjal svojim mučiteljem, dokler ni umrl. 

Apostola Tomaža so zabodli s kopjem v Indiji na enem izmed njegovih misijonarskih potovanj z namenom, da bi tam ustanovil cerkev. 

Matija, apostol, ki je bil izbran, da nadomesti izdajalca Juda Iškarijota, je bil kamnan in potem obglavljen. 

Apostol Pavel je bil mučen in potem obglavljen na ukaz hudobnega cesarja Nerona v Rimu leta 67 po Kr. Odsekali so mu glavo.

Simon, imenovan Kanaanec (zelot), je manj poznan Jezusov učenec in je živel v Galileji. Po predaji zgodovine so ga razpeli.

Filip, ki je pridigal v Frigiji je umrl mučeniške smrti v Hierapolu. Filip je bil človek toplega srca in pesimističnega duha. Bil je eden od teh, ki so radi kaj storili za druge, ali ni sporočila, kaj bi to lahko bilo. Izgleda, da so ga obesili. Pred smrtjo je prosil, da njegovega telesa ne zamotajo v platno, ampak v papir, ker ni dostojen, da se z njegovim telesom ravna kot z Jezusovim.

Juda Iškariot, izdajalec, je bil sin Simona iz Keriota v Judeji. Jezusa je izdal za trideset srebrnikov in se je potem obesil (Matej 26,14-16).

Obstajajo tudi izročila o smrti drugih apostolov, vendar nobeno ni z zanesljivo zgodovinsko ali tradicionalno podporo.

Ni tako pomembno, kako so apostoli umrli. Pomembno je dejstvo, da so bili vsi pripravljeni umreti za svojo vero. Če Jezus ne bi bil vstal, bi bili učenci to vedeli. Ljudje ne bodo umrli za nekaj, za kar vedo, da je laž. Dejstvo, da so bili vsi apostoli pripravljeni umreti strašne smrti in se niso hoteli odreči svoji veri v Kristusa, je ogromen dokaz, da so bili resnično priče vstajenju Jezusa Kristusa.

Vir: www.GotQuestions.org

Sorodni prispevki

Živite v ljubezni

“Odrešenje nas osvobodi, da skrbimo za druge na isti način, kot Kristus skrbi za nas.” Opazovati, kako malček posnema mamo ali očeta, je zabavno, vendar

Več »
MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X