Skip to content

Sveti Duh in Njegova vloga v življenju novorojenih kristjanov

Od samega začetka in v celotni zgodovini človeštva je Sveti Duh bil prisoten in deloval. Bil je prisoten pri stvarjenju, v življenjih bibličnih junakov, vodil je izraelsko ljudstvo skozi puščavo itd. Preroke je navdihnil Sveti Duh, da so lahko govorili besede Boga. Jezus sam je ogromno govoril o Svetem Duhu. Poudaril je, kako pomembno je, da Sveti Duh pride in je prisoten v življenju Njegovih učencev:

“Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal.« (Janez 16,7)

Jezus sam je vedel, da bodo Njegovi sledilci potrebovali Svetega Duha, da bodo lahko Njegove priče. Ko je bil Jezus na zemlji, je delal vse po moči Svetega Duha. 

PREPRIČEVALEC

»Ko pride on, bo ovrgel svet (prepričal svet, da se moti) glede greha, pravičnosti in sodbe.« (Janez 16,8)

Ena izmed zelo pomembnih vlog, ki jih ima Sveti Duh v svetu, je ta, da prepričuje ljudi o njihovem grehu oz. izreka obsodbo nad grehom. Na ta način ljudje spoznamo, da se motimo glede svoje pravičnosti, in da smo grešniki, ki potrebujemo Božje odpuščanje in odrešitev. Nismo mi tisti, ki prepričamo ljudi, ampak Sveti Duh. Če nimamo Svetega Duha, tudi ne moremo biti dobri pričevalci za Jezusa, saj nikakor ne moremo ljudi prepričati glede njihovega greha. 

Glede odkrivanja greha velja tudi za nas. Ko Sveti Duh prebiva v nas, nas bo On vedno znova opozarjal, če zgrešimo ali živimo v grehu. To pomeni, da s pomočjo Svetega Duha lahko živimo življenje, ki je popolnoma predano Bogu. Z Njegovo pomočjo lahko vemo, kaj je grešno ravnanje, in kako se takim stvarem lahko izognemo. Hkrati nam tudi daje moč, da se lahko zoperstavimo naši grešni naravi in živimo novo življenje za Boga. V Stari Zavezi vidimo, kako je Sveti Duh uporabljal preroke, da so razodevali greh ljudstva in kraljev. V Novi zavezi lahko vidimo, kako je Peter soočil Hananija in Safiro glede greha, ki sta ga storila.

Sveti Duh pa nas hkrati osvobaja greha, da lahko živimo v popolni svobodi. 

»Gospod je namreč Duh, kjer pa je Gospodov Duh, tam je svoboda.« (2 Korinčanom 3,17)

PRIČEVALEC

Sveti Duh je tisti, ki, nam stoji ob strani in pomaga pri evangelizaciji. Jezus je učencem povedal:

»Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta.« (Apostolska dela 1,8)

Jezusove besede nam prikazujejo nekaj zelo pomembnega in to je, da brez Svetega Duha in moči Svetega Duha nikakor ne moremo biti učinkovite priče za Jezusa. On daje vernikom darove Duha, ki pa so namenjeni ne samo za izgradnjo cerkve, ampak hkrati tudi za evangelizacijo. To vidimo skozi Jezusovo življenje in tudi Njegove učence. On nam tudi odkriva situacije, v katerih se ljudje nahajajo, njihove stiske in potrebe. 

ADVOKAT (Tolažnik, Pomočnik in Posrednik)

»Tolažnik (advokat) pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal.« (Janez 14,26)

Beseda, ki je uporabljena za “Tolažnik” je advokat. On je naš zagovornik, posrednik in zaščitnik. Satan je obtoževalec, ki nas vedno znova želi obtoževati pred Bogom, in to ne glede na to ali smo storili greh ali pa živimo predano življenje. V Jobovem primeru vidimo, da ga je Satan obtoževal, čeprav praktično ni bilo kaj dosti v Jobovem življenju, za kar bi ga lahko obtoževal. Čeprav ga je Bog pohvalil, je Satan to hvalo hotel sprevreči. Satan nas želi obtoževati skozi naše celo življenje. Zato imamo Svetega Duha kot zagovornika, ki nas tolaži pred obtožbami in nas hkrati spominja na Božjo Besedo, da se lahko zaščitimo pred obtožbami in lažmi sovražnika. Božja Beseda pravi, da ni obsodbe za tiste, ki so v Kristusu (Romljanom 8,1). In tudi, da če svoje grehe priznavamo, potem ko zgrešimo, je Bog zvest in pravičen in bo naše grehe odpustil in nas očistil (1 Janez 1,9).

Hkrati pa nas tudi spominja in uči na to, kako se zoperstaviti sovražniku in podirati trdnjave v umu. 

UČITELJ

To je zadnja funkcija, ki bi jo rad poudaril, čeprav je še dosti več. Kot prejšnja vrstica pravi, da Sveti Duh nas bo učil kaj delati, kako delati in kje delati. On je tisti, ki nas izgrajuje v spoznanju Boga. Prav tako nas On uči razumeti Božjo besedo. Sveto Pismo nam razodeva, da samo po Svetem Duhu lahko trdimo, da je Jezus prišel po mesu. “Beseda je postala meso” in je prišla med nas. To je Jezus. Ker je Jezus Beseda, zato samo On razodeva Božjo Besedo. To se je videlo že v Stari zavezi, kjer je po prerokih razodeval Božjo besedo. 

Uči nas tudi, kaj povedati, ko smo izročeni pred tožnike in sodnike:

»Kadar pa vas izročijo, ne skrbite, kako in kaj bi govorili, kajti tisto uro vam bo dano, kaj naj bi govorili. Ne boste namreč govorili vi, temveč Duh vašega Očeta bo govoril v vas.« (Matej 10,19-20)

To dejstvo je omenjeno v prvih treh evangelijih in v več primerih v Novi zavezi. Ko je bil izpolnjen s Svetim Duhom, je Peter govoril pred množico 4000 ljudi, ker mu je Sveti Duh dajal besede. Štefan je govoril, ko je bil privlečen pred veliki zbor. Tudi Peter in Janez. Ko je bil pred množico Judov, je Pavel prav tako pričeval, ko je bil pred sodniki in kralji. V vseh teh primerih vidimo, kako nas Sveti Duh uči in nam daje besede v pravem trenutku.

Sveti Duh ima v naših življenjih nezamenljivo vlogo. On je najpomembnejša oseba, ki jo nujno potrebuješ v svojem življenju. Bog v tej dobi na zemlji deluje skozi Svetega Duha. Skozi Njegovo moč je mogoče doživeti molitev, ki jo je Jezus molil: »Zgodi se … kakor v nebesih tako na zemlji« (Matej 6,10). Če želiš popolnoma pripadati Bogu in mu služiti z vsem srcem, dušo, umom in močjo te spodbujam, da prisluhneš Svetemu Duhu v svojem življenju. Če še ne poznaš Svetega Duha in še nisi prejel krst v Svetem Duhu, te pozivam, da narediš ta korak. Prosi Očeta za ta dar – krst v Svetem Duhu. On ti bo to podaril po svoji milosti in dobroti.

Avtor: Denis Barber

Sorodni prispevki

Kaj pomeni biti odrešen?

Odrešenje se zgodi, ko posameznik prizna, da je grešnik, prosi Jezusa, naj prevzame nadzor nad njegovim življenjem, in se zaveže, da mu bo sledil. Apostol

Več »
MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X