Skip to content

KDO SMO?

Kakšna cerkev je binkoštna cerkev? “Kdo so binkoštni kristjani?” Pogosto slišimo takšna in podobna vprašanja. Za Binkoštno cerkev Murska Sobota pravimo, da smo najprej PROTESTANTI, nato EVANGELIJSKI kristjani in nato BINKOŠTNI kristjani.

V naslednjih videoposnetkih najdete razlago tega, kdo smo in kaj verujemo.

1. Zakaj smo PROTESTANTI?

2. Zakaj smo EVANGELIJSKI kristjani?

3. Zakaj smo BINKOŠTNI kristjani?

POSLANSTVO

Izjava o poslanstvu Binkoštne Cerkve Murska Sobota predstavlja bistvo našega delovanja in srce naše skupnosti:

Enotno gradimo cerkev s čvrsto duhovno atmosfero vere in čistosti,
kjer je vsaka oseba opremljena in poslana v službo za Boga,
izpolnjuje Veliko zapoved
in izvršuje Veliko nalogo,
da ljudi, ki so daleč od Boga,
vodimo bližje k Bogu.

NAŠE VEROVANJE

Glavne točke verovanja Binkoštne Cerkve Murska Sobota izhajajo iz verovanja Binkoštne Cerkve v Sloveniji. Predstavljajo 15 izjav, ki so temeljene na Svetem pismu, služijo za obrazložitev prepričanj in vrednot za kristjane in prinašajo jasnost in enotnost naši duhovni družini Božjih otrok.

Naše ključne temeljne doktrine verovanja so:

1. TROEDINI BOG

Verujemo v enega Boga, ki je popoln v ljubezni in pravičnosti. On je Stvarnik, Nosilec in Vladar vsega vidnega in nevidnega.Božanstvo ali »Trojstvo« sestoji iz treh razločujočih oseb – Oče, Sin in Sveti Duh – ki so medsebojno enaki in so en Bog; imajo popolnoma enako naravo, lastnosti in odličnosti. On je vreden našega čaščenja in naše poslušnosti.
(1 Kor. 8,4, Ps. 19,7-9, 1 Janez 4,16, Kol. 1,16-17, Mat. 28,18–19; 2 Kor. 13,14)

BOG OČE
Oče je Stvarnik vsega. Po svoji besedi in moči je ustvaril vse. On nosi vse.

JEZUS KRISTUS
Verujemo v Gospoda Jezusa Kristusa, ki je večni Božji Sin in Rešitelj sveta. Spočet je bil po Svetem Duhu, rojen po devici Mariji, in živel je življenje brez greha. On je bil 100% Bog in 100% človek. Na križu je nase vzel kazen za naš greh. S svojo lastno krvjo je za nas odkupil rešitev in odrešenje za vse, ki verujejo v Njega. Umrl je, bil pokopan in vstal od mrtvih na tretji dan, pri čemer je bil zmagovalec nad grehom in smrtjo. Njegovemu vstajenju je sledilo telesno vznešenje v nebesa in Njegovo povišanje nad vse. On je sedaj naš Veliki duhovnik in Zastopnik.
(Luka 1,26-35; Janez 1,14-18; Iz. 7,14; 9,6; 1 Kor. 15,1-4; Rim. 4,25; Janez 14,2-3; 1 Tes. 4,13-18)

SVETI DUH
Verujemo v Svetega Duha, ki prihaja od in je eno z Očetom in Sinom. On prepričuje svet o grehu, pravičnosti in sodbi. Sveti Duh daje novo rojstvo in živi v tistih, ki zaupaju Kristusu. S tem jih krsti v Kristusovo telo in jih zapečati za končni dan odrešenja. Vernika oskrbuje z razumevanjem duhovnih resnic, z vodstvom v pravičnosti in pobožnosti, daje moč za zmagovalno življenje in nadnaravno delovanje v službi za Gospoda.
(2 Kor. 3,17-18, Janez 14,16-17; 16,7-13; 1 Kor. 2,9-12; Ef. 1,13-14; Apd. 1,8)

2. SVETO PISMO (BIBLIJA)

Verujemo, da je celotna Biblija, ki sestoji iz 66 knjig SZ in NZ, Božja beseda za nas. Zapisana je bila od ljudi, ki so bili pod Božjim navdihnjenjem in vodstvom Svetega Duha.

Biblija je NAJVIŠJA in KONČNA avtoriteta za vero in življenje kristjana; Biblija je zanesljiva in nezmotljiva. Božja beseda je tudi naše orožje proti hudiču. Biblija mora biti razložena na podlagi konteksta in namena, v spoštljivi poslušnosti Gospodu, ki skozi Biblijo govori k nam.

(2 Tim. 3,16; 2 Pet. 1,21, Janez 10,35, 1 Kor. 2,13)

3. ČLOVEK

Verujemo, da so vsi ljudje ustvarjeni po Božji podobi, toda po Adamovem padcu smo vsi dedovali grešno naravo in posledice greha. Zato tudi če vsaka oseba ima izjemen potencial za dobro, smo vsi prepleteni z neposlušnostjo Bogu. To nas ločuje od Boga in povzroča vse težave v življenju.

Po naravi in po svoji lastni izbiri smo postali grešni v mislih, besedah in dejanjih. Vsi smo izgubili Božjo slavo in smo brez nje.Zaradi tega smo od Boga ločeni in potrebujemo odrešenje. Toda ne glede na greh ostajamo najvišje Božje stvarstvo in smo zato Bogu najpomembnejši.

(1 Mz. 1,27; Ps. 8,3-6; Iz. 53,6, 59,1-2; Rim. 3,23; 5,12)

4. ODREŠENJE

Verujemo, da je večno odrešenje dar od Boga, ki ga prejmemo zastonj po Božji milosti in naši veri v Jezusa Kristusa. Odrešenja si nikakor ne moremo prislužiti s samo-izboljševanjem ali po naših lastnih delih. Samo če se skesamo naših grehov in zaupamo v Kristusovo odrešujoče delo na križu, smo lahko rešeni od kazni za greh. Dragocena kri Jezusa Kristusa nas potem očisti od vseh naših grehov in krivde. Po Svetem Duhu postanemo na novo rojeni Božji otroci.

Toda odrešenje je hkrati tudi proces za celotno življenje. Večno življenje se začne z dogodkom našega spreobrnjenja, toda potem sledi »posvečenje« – delo milosti, ki se nadaljuje v naših življenjih, da bi postali sveti in popolni, kakor je Bog svet in popoln.

(Rim. 6,23; Ef. 2,8-9; Janez 14,6; Gal. 3,26; Rim. 10,9-10; 1 Janez 1,9-10.)

5. KRST V VODI

Verujemo v nujnost krsta v vodi, s potopitvijo v ime Boga Očeta, Sina in Svetega Duha, da bi tako izpolnili zapoved Gospoda Jezusa Kristusa.

Z dejanjem krsta v vodi se pred javnostjo poistovetimo s Kristusom; v tem prejemamo Božjo milost, ki nam omogoča živeti predano življenje, tako da sami sebe križamo s svojimi poželenji vred. Odpovemo se sebi in živimo za Kristusa. Uporna narava padlega mesa s tem začne izgubljati svojo moč nad nami in mi začnemo hoditi v prenovljenem življenju.

Krst v vodi tudi označuje vstop v družino po veri; je simbol kesanja in notranjega očiščenja od greha. Predstavlja novo rojstvo v Jezusu Kristus in je znamenje za učenstvo.

(Mat. 28,20; Marko 16,16; Apd 2,34-36; 19,1-6; Rim. 6,1-6)

6. KRST V SVETEM DUHU

Verujemo, da je krst v Svetem Duhu resnično izkustvo ob ali po spreobrnjenju, in je zaznamovan z bibličnim dokazom govorjenja v drugih jezikih, kakor Sveti Duh daje. Pomeni prejem moči za pričevanje, začetek rasti v Kristusovo polnost in začetek uporabe darov Svetega Duha, katerih delovanje je namenjeno izgrajevanju cerkvenega občestva. Krst v Duhu nam odpre vrata do Božjih nadanaravnih znamenj in čudežev.

(Marko 16,16-18; Apost. dela 1,8; 2,1-4; 8,14-17; 10,44-45; Apost. dela 19,6; Judu 20)

7. GOSPODOVA VEČERJA

Verujemo v od Gospoda pripravljeno mizo, t.i. »Gospodovo večerjo«. Gospodova večerja je dejanje verujočih in predstavlja naše odrešenje. Je spomin na Kristusovo trpljenje in smrt, kakor tudi znamenje ljubezni in enotnosti, ki jo verujoči imajo s Kristusom in medsebojno.

Tisti, ki korektno, častno in v veri pristopijo h Gospodovi večeri, so v duhovnem smislu deležni Kristusovega telesa in krvi, dokler On ne pride.

(1 Kor. 11,28-32; Mat. 26,26-28; 2 Pet. 1,4)

8. DAROVI SVETEGA DUHA

Verujemo, da 9 duhovnih darov v 1 Kor. 12-14, darovi služenja v Rimljanom 12,8-10 in 5 vodstvenih služb v Efež. 4,11-13 veljajo in so dani za cerkev danes. Ti darovi so nujno potrebni za pripravo Božjega ljudstva za delo služenja, da se Kristusovo telo lahko izpopolnjuje in raste v duhovni zrelosti.

(1 Kor. 12-14; Rim. 12,8-10; Efež. 4,11-13; 1 Pet. 4,10-11)

9. POSVEČENJE

Verujemo, da je resnična vera kristjana izražena v posvečenem življenju, kar pomeni ločitev od grešnih navad in izpopolnjevanje svetosti v Božjem strahu. Sveti Duh je oseba, ki kristjana po Božji besedi vodi v posvečenje. Vsak kristjan mora biti izpolnjen s prisotnostjo in močjo Duha, ki posvečuje.

(Ef. 5,18; 2 Kor. 6,14; 7,1; Janez 17,17; 1 Tes. 4,3; 2 Tes. 2,13)

10. OZDRAVLJENJE

Verujemo, da ko je Jezus umrl na križu, je na križ ponesel tudi naše slabosti in bolezni. Kakor je to bilo v prvi Cerkvi, tako velja tudi danes: ozdravljenje fizičnega telesa in osvoboditev od demonske obsedenosti je možna kot odgovor na molitev vere.

(Marko 16,17; Apd 4,30; Apd 10,38; Rim 8,11; 1 Kor. 12,9; Jak. 5,14)

11. DRUGI PRIHOD JEZUSA

Verujemo v »Upanje« – v vznešenje Cerkve ob Jezusovem drugem prihodu. Ob drugem prihodu, ki bo viden vsem, bo Gospod Jezus obudil mrtve, sodil svet, ločil pravične od zlih, prinesel mir narodom in vzpostavil tisočletno kraljestvo na Zemlji in končno tudi svoje večno kraljestvo.

(Tit 2,13; 1 Tes. 4,16-17, 1 Kor. 15,51-52, Raz. 20,1-6)

12. SATAN

Verujemo v resničnost in izprijeno osebnost Satana, hudiča, ki je sovražnik Bogu in ljudem. Čeprav je omejen s suverenim vladanjem Boga, nasprotuje Božji volji in z demonskimi bitji, ki mu služijo, preko brezbožnega svetovnega sistema izvršuje svoje zle načrte. Kristus ga je obsodil na križu in se bo skupaj s svojimi demoni soočil s končno večno obsodbo v ognjenem jezeru, kjer bo ostal na veke.

(Janez 8,44; Raz. 12,9-10; 2 Kor. 4,4; 1 Janez 5,19; 1 Janez 3,8; Mat. 25,41; Raz. 20,10 in 20,14-15)

13. VEČNO ŽIVLJENJE in POGUBLJENJE

Verujemo v večno življenje za tiste, ki verujejo v Jezusa kristusa, in večno pogubljenje za neverujoče grešnike. Bog daje večno življenje po Jezusu Kristusu. Ko smo pristno rešeni, lahko imamo gotovost, da nas bo Bog držal ob sebi po svoji milosti in moči.

(Janez 5,24; 3,16; Raz. 20,15; Janez 10,29; 2 Tim. 1,12)

14. CERKEV

Verujemo, da obstaja samo ena resnična vesoljna Cerkev, ki jo tvorijo resnični verniki. Sestavljena je iz mnogih cerkva na različnih lokacijah. Lokalnim cerkvam je glava Kristus, Njemu je podvrženo tudi njihovo avtonomno vodstvo in sama ureja svoje lokalne zadeve in delovanje.

Cerkev je poklicana, da služi Kristusu, tako da oznanja Evangelij, vse ljudi dela za Jezusove učence, služi z vzpostavljenimi dejanji, stremi k družbeni pravičnosti in ljudem pomaga v stiskah in potrebah.

(Mat. 16,18; 18,15-20; 1 Pet. 2,9-10; Ef. 1,22,23; 2,19-22; Apd 2,42; Ef. 4,11-13; Heb. 10,25; Mat. 28,18-20)

15. ZAKONSKA ZVEZA

Zakonska zveza je združitev enega moža in ene žene v zavezo predanosti drug drugemu za celo življenje. To je Božji edinstveni dar, ki razkriva zvezo med Kristusom in Njegovo cerkvijo.

Zakonska zveza možu in ženi priskrbi ogrodje za intimno skupno pot, služi kot kanal za spolnost po biblijskih standardih in je okolje za nadaljnje razmnoževanje.

Sveto pismo verne poučuje, naj se ne vežejo z nevernimi in naj se ne zapletajo v spolnost pred zakonsko zvezo. Hkrati pa Sveto pismo poudarja, naj se vernik ne ločuje od zakonske zveze z nevernim, temveč naj zaupa Gospodu in prosi za modrost, da bo posvečena celotna družina.

(1 Mz. 1,26-28; 2,15-25; Mat.19,3-9; Mark 10,6-12; 1 Kor. 7,1-16; Ef. 5,21-33; Heb. 13,4; 2 Kor. 6,14; 1 Kor. 7,2-5 in 10-16)

MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X