skip to Main Content

Hoja z Bogom je dogodivščina.

Spodnje lekcije pojasnjujejo, kako slediti Jezusu,
da maksimalno izkoristimo, kar nam On ponuja.
Pridružite se Božji družini. To je življenje, za katero ste bili ustvarjeni.

Obstaja samo en resnični in živeči Bog. Bog je trooseben: Bog Oče, Bog Sin in Bog Sveti Duh. Oče, Sin in Sveti Duh so različne Osebe in vsaka je Bog. Niso trije bogovi, ampak en Bog v treh Osebah, kar pogosto imenujemo Trojstvo ali trojica. Sveto Pismo jasno uči, da je Bog trooseben, kar tudi verujemo, čeprav ne moremo popolnoma razumeti.

Sveto Pismo govori o vseh treh članih trojstva od začetka 1. Mojzesove knjige do konca razodetja. Jezus je jasno učil o vseh treh v Evangeliju po Janezu v 15 in 16 poglavju.

Naš razum ne more popolnoma razumeti kako je lahko en Bog v treh osebah, zato ker ima Trojstvo dosti večjo enotnost kakor pa ga lahko imamo ljudje. Kljub temu je Bog v treh osebah, On je eden, v popolni enotnosti namena in ljubezni. Če preučujemo kar uči Sveto Pismo o vsakem posameznem članu Trojstva, spoznavamo to resnico vse bolj in bolj.

Bog Oče je naš Stvarnik. On je stvarnik vesolja in darovalec življenja. Bog Sin (Jezus Kristus) je naš Rešitelj. On je postal človek, da bi svetu pokazal kakšen je Bog. Plačal je kazen za naše grehe in pripravil večno življenje za vse, ki Ga bodo sprejeli.

Bog Sveti Duh je naš Pomočnik. On je vedno z nami zato ker je On v vsaki osebi, ki je sprejela Jezusa Kristusa kot Rešitelja. Pomaga nam sprejeti Božje odpuščanje in Ga ubogati v našem vsakodnevnem življenju. 

Vsak član Trojstva deluje v svetu in v naših življenjih. Čeprav je Bog Oče Stvarnik, nas Sveto Pismo uči da imata tudi Jezus in Sveti Duh delež v stvarjenju. Jezus, Božji Sin, je naš Rešitelj, toda tudi Oče in Sveti Duh sta tudi soudeležena v rešitvi. Oče in Sin delujeta v naših življenjih in nam pomagata, tako kakor Sveti Duh. Vsak član Trojstva je posamezna Oseba, katere pa skupaj mislijo in delujejo ter ne morejo biti ločene. 

Čas z Bogom

Vsa pomembna razmerja morajo rasti. Čas z Bogom potrebuješ vsak dan. Svoj dan začni z molitvijo. Naj bo Bog prva oseba, ki zjutraj sliši tvoj glas! Moliš lahko kadarkoli in kjerkoli. Ni ti potrebno govoriti naglas, če nočeš da te drugi ljudje slišijo. Razmisli kaj želiš povedati Bogu. On pozna tvoje misli (glej Psalm 139,1-4).

Prav tako si izberi vsak dan določen čas ko boš sam z Bogom. To lahko imenuješ ‘tihi čas’. S tem začni nemudoma. Naj bo to tvoja dnevna navada novega življenja! Večina od nas ima čas zvečer potem ko je dnevno delo končano.

1) Bog ima načrt za naša življenja

V življenju sta dva velika trenutka: ko se rodimo in ko odkrijemo zakaj smo rojeni. Naše življenje ni naključje. V psalmu 139, 13 je zapisano, da je Bog deloval v naših življenjih še preden smo bili rojeni. Bog nas ljubi in zanj smo zelo dragoceni. On ima poseben namen za naša življenja na tem svetu ter za naša večna življenja v nebesih.

2) Božji načrt se ne more izpolniti zaradi našega greha

Sveto Pismo pravi, da »so vsi grešili in so brez Božje slave« (Pismo Rimljanom 3, 23). Grešimo, ko ne ubogamo Božje zakone in delamo stvari, katere Bog noče da delamo. Vsakdo ve, da je razlika med dobrim in hudim, tudi tisti ki nikoli niso slišali božjih zakonov oziroma brali Biblije. Jezus je učil, da sta dva najpomembnejša zakona ljubiti Boga in ljubiti svojega bližnjega na isti način kakor ljubiš sebe (Evangelij po Marku 12, 28-31). Drugi od teh dveh zakonov pomeni, da se moramo obnašati do drugih tako kakor hočemo da se drugi obnašajo do nas. Ta zakon je postal znan kot ‘Zlato pravilo’. Vemo kaj nočemo, da drugi ljudje delajo nam. tako da ko mi te stvari delamo drugim, vemo da grešimo. Zato vsakdo razume, da je grešil.

3) Mora nam biti odpuščeno, da se lahko Božji načrt v naših življenjih izpolni

Ko storimo greh, moramo biti kaznovani. Sveto pismo pravi, da je kazen za greh smrt (Pismo Rimljanom 6, 23). Smrt o kateri govori Sveto Pismo ni samo telesna smrt. To pomeni, da bo naš duh, ki živi večno, večno kaznovan v peklu. Jezus je razložil, da je pekel kot ‘ognjeno jezero’ in da je vsaki, ki pride tja za vedno ločen od Boga in gori v ognju, ki nikoli ne ugasne (glej Evangelij po Marku 9, 47-48). Greh nas ločuje od Boga v tem življenju in po tem življenju.

Božji načrt se v našem življenju ne more izpolniti, če smo ločeni od Njega. Tedaj je med nami in Bogom naš greh, ki nas ločuje od Njegovega načrta za nas.

Mnogo stvari v našem življenju je šlo narobe zaradi našega greha. Bog ima še vedno načrt za nas čeprav smo grešili, toda naš greh mora biti odpuščen, če hočemo da bo Božji načrt za nas izpolnjen.

4) Bog je pripravil pot odpuščanja

Bog je pripravil za nas odpuščanje, rešitev od večne kazni in sprejetje Njegovega načrta za naša življenja. Poslal je svojega Sina, Jezusa Kristusa, da je bil kaznovan za naše grehe. Bog nas tako ljubi, da je dal svojega Sina da je umrl za nas, kot plačilo za greh.

V Evangeliju po Janezu 3, 16-18 je zapisano: »Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi; kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina.«

Jezus je tri krat v Evangeliju po Marku povedal svojim učencem, da mora trpeti in umreti. Prav tako je povedal, da bo po treh dneh vstal (Evangelij po Marku 8, 31; 9, 31; 14, 27-28). Rekel je: »Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge (Evangelij po Marku 10, 45).« 

Jezus je dal svoje življenje kot kazen za naše grehe in je plačal za naše odpuščanje! Ni potrebno, da se več obsojamo za svoje grehe. On nam bo odpustil in nas rešil od večne kazni v peklu. Dal nam bo novo življenje! Vse kar moramo narediti, da sprejmemo ta dar, je da ga prosimo, da nam odpusti naše grehe in pride v naše srce. Jezus je rekel: »Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen (Evangelij po Marku 16, 16).« V Pismu Rimljanom 10, 9-10 je zapisano: Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, in tako smo deležni pravičnosti, z usti pa izpovedujemo vero, in tako smo deležni odrešenja. 

Božji načrt za rešitev človeka je bil, da je dal svojega edinega Sina kot žrtev za naše grehe. Njegov Sin Jezus je bil rojen kot človek, toda živel je brez greha. Ljudje so lagali o Njem in ga obtožili za stvari katere ni nikoli storil. Potem so ga obesili na križ, da je umrl. Ko je Jezus umrl se je veliko zagrinjalo v templju pretrgalo na dva dela. Pretrgalo se je od zgoraj navzdol, kar kaže na to, da to ni storil človek. To je storil Bog, da bi nam pokazal, da je smrt Njegovega Sina pripravila novo pot, da pridemo nazaj k Bogu.

Jezus ni nikoli grešil, toda bil je kaznovan zaradi greha. Ker tako smrt ni imela več moči nad Njim, je lahko po treh dneh vstal od mrtvih. Zdaj daje večno življenje vsem, ki Ga sprejmejo.

Večno življenje lahko sprejmeš, če priznaš svoje grehe Bogu in ga prosiš naj ti odpusti skozi svojega Sina.

Bog se je razodel v svojem stvarstvu. Svet okrog nas kaže, da On obstaja. Razodeva Njegovo moč, modrost in dobroto. Bog je dal človeku vest, da razločuje med dobrim in slabim. Ker lahko vidimo Njegovo delo v naravi, nimamo izgovora, da ne verujemo v Njega (glej Pismo Rimljanom 1, 20). Toda narava in vest sama nam ne razodevata Boga dovolj, da bi lahko bili preko tega rešeni od greha in spoznali Njegovo voljo.

Človeški razum sam ne more razumeti Boga. Greh je spremenil naša srca in voljo. Zaradi naše uporniške grešne narave, nimamo naravne moralne zmožnosti, da bi se odzvali na Boga brez Njegove pomoči (1. pismo Korinčanom 2, 14). Potrebujemo Boga, da nam govori in pomaga ubogati.

Bog je skozi zgodovino govoril na različne načine. V času Stare Zaveze je govoril skozi svoje preroke. Pisma so bila zapisana Božja razodetja Njegovim ljudem. Toda Stara Zaveza ni bilo popolno razodetje od Boga. Človek ni mogel resnično popolnoma spoznati Boga dokler ni Njegov Sin prišel na zemljo. Jezus je prišel, da bi nam razodel kakšen je Bog Oče. Filip, eden izmed Jezusovih učencev Mu je rekel: »Gospod, pokaži nam Očeta.«, Jezus mu je odvrnil: »Kdor je videl mene, je videl Očeta.« Jezus Kristus je Živa Beseda… On je bil Bog v človeški podobi (glej Evangelij po Janezu 1, 1-14, Pismo Filipjanom 2, 6-7)

Pismo Hebrejcem pravi: Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu (Pismo Hebrejcem 1, 1-2).

Po tistem ko je Jezus prišel, umrl, vstal od mrtvih in odšel v nebesa, je Bog Sveti Duh navdihnil pisce Nove Zaveze, da so zapisali in razložili Njegovo življenje in učenje ter tudi življenja in učenja apostolov prvim kristjanom.

Jezus je obljubil, da nas bo Sveti Duh vodil ‘v vso resnico’ (glej Evangelij po Janezu 16, 13). Sveti Duh nam pomaga razumeti resnico nad našimi naravnimi zmožnostmi. Apostol Janez je rekel: »Vi pa imate maziljenje od Svetega in vsi to veste (1. Janezovo pismo 2, 20).«

Sveto Pismo samo dokazuje, da je Božja beseda. Toda oseba je popolnoma prepričana o božanski avtoriteti Svetega Pisma skozi notranje delo Svetega Duha, ko On prepričuje naša srca o resnici.

Ko beremo sveto Pismo, ne beremo samo zgodovine in učenja. Bog se nam osebno razodeva, prav tako kot se je prvim bralcem Njegove besede. Jezus, živa Beseda, se nam razodeva preko Svetega Duha.

Branje Svetega Pisma

Dnevno branje Svetega Pisma je močan vir duhovne moči kristjanov. Večina od nas je hrano vsak dan, drugače naše fizično telo postane šibko. Toda mi nismo samo fizična bitja, toda tudi duhovna. Jezus je rekel: »Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust (Evangelij po Mateju 4,4).« Prav tako potrebujemo tudi dnevni duhovni kruh.

Preučevanje Svetega Pisma

Sveto Pismo – Besedo moramo prav tako preučevati. Judje iz Beroje so verovali, da je Jezus Mesija, ker so bili njihovi umi pripravljeni za resnico. Dnevno so preiskovali Pisma in sprejeli Besedo z veliko gorečnostjo. To je bila njihova navada. Medtem ko nas Bog vodi skozi svojo Besedo nam govori. Apostol Peter je rekel: »Nobena prerokba v Pismu ni stvar zasebne razlage(2. Petrovo pismo 2 20).« Bogu se ne moremo približati tako, da bi iskali potrditev za svoja osebne želje. Namesto tega moramo preučevati Njegovo besedo, da bi razumeli kaj nam On pravi. Vsakdo izmed nas je že bil kdaj napačno razumljen. Nekdo je, namesto, da bi rekel kar smo mi rekli, povedal kaj bi naj mi mislili. Koliko huje je če napačno razumemo kaj misli Bog.

Najboljši razlagalec Svetega Pisma, je samo Sveto Pismo, vir trdne resnice. Čeprav je Bog uporabljal mnogo človeških avtorjev, je resnični Avtor Svetega Pisma Sveti Duh. Ko se sprašujemo o kakšnem delu Pisma, moramo preiskati preostale dele, ki se nanašajo na tisto določeno resnico, da bi tako vse skupaj bolj jasno razumeli. 

Premišljevanje o Besedi

Premišljevanje je čas v našem miselnem življenju, ki naklonimo Božji Besedi. Ko je Njegova Beseda v našem umu, nam jo lahko Sveti Duh prinese v naš spomin. Apostol Pavel je rekel: »Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami« (Pismo Kološanom 3,16). To pomeni, da nam Božja Beseda ne sme biti tujec, ampak mora živeti z nami v našem domu.

Hoja za Jezusom je odnos. V vseh pomembnih odnosih v življenju je komunikacija zelo pomembna. Nobeno razmerje ne ostaja enako. Razmerje napreduje, ko se dve osebi spoznavata in delita med sabo stvari katere so jima pomembne. Ljudje se ne morejo spoznati, če se ne pogovarjajo. Molitev je enostavno pogovarjanje z Bogom in poslušanje Boga.

K Bogu lahko molite kadarkoli. Molitev je pogovor, ki vsebuje tako govorjenje kot poslušanje. Bog je vsepovsod in vedno sliši ko mu govorimo. Ni vam potrebno biti na kakšnem posebnem mestu, kot je npr. cerkev. Molite lahko ko se mu želite zahvaliti za stvari katere je naredil za vas, ko mu želite povedati kako zelo Ga ljubite ali ko Ga želite prositi naj vam pomaga v problemu.

V svojem novem življenju, se moramo pogovarjati z Bogom vsak dan. Čudovita stvar pri Boge je, da je On vsepovsod. Lahko govorite z Njim in On vam lahko govori kadarkoli in kjerkoli.

Ko molite, govorite kot bi govorili s svojim najboljšim prijateljem. Tudi svojemu najboljšemu prijatelju ne morete povedati določenih stvari, toda Bogu lahko poveste vse.

Ko moliš…

Hvalite Boga za vse kar je storil, še posebno za to kar je storil v vašem življenju. Hvalite ga, da vas je pripeljal do točke kjer ste sprejeli Jezusa, da vam je odpustil vaše grehe in za vaše novo življenje. Bog vam bo pomagal na mnogo načinov in imeli boste ogromno stvari za katere Mu boste lahko hvaležni. Priznavajte vaše grehe in Ga prosite naj vam odpusti. Vsi grešimo, tudi po tistem ko sprejmemo Jezusa kot svojega Rešitelja. On nas osvobaja od greha in nas spreminja. Toda še vedno grešimo in ko to storimo, moramo priznati naše grehe Bogu in On nam jih bo odpustil.

Prosite Boga naj pomaga drugim in tudi vam. Lahko Ga prosimo naj nekaj v nas spremeni, naj nas varuje, naj nam da hrano ali obleko katero potrebujemo. Pomnite: »…Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogastvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu (Pismo Filipjanom 4, 19).« Prositi Jezusa naj pomaga drugim je zelo pomemben del molitve. Jezus je molil za druge več kot pa zase.

Čas molitve

Ko govorimo z nekom, vedno pustimo, da pomembnejša oseba prva spregovori. Tako je tudi, ko govorimo z Bogom. Če beremo Sveto Pismo preden molimo, nas bo Njegova beseda vodila skozi molitev.

Po branju Svetega pisma prosimo naj bo Njegova beseda ta dan učinkovita v našem življenju. Prosimo Ga naj nam pomaga živeti tako kakor On hoče, da bomo ljudem, ki ga ne poznajo priče za Njega. Vsako jutro Ga prosimo naj nam da priložnost, da ta dan nekomu povemo o Njem.

Zvečer se ne pozabimo zahvaliti Bogu za vse kar je ta dan storil za nas. Zahvalimo se za hrano, delo in še en dan življenja. Priznajmo kakršnekoli grehe katere smo storili oziroma nekaj kar bi morali storiti pa nismo. On bo odpustil! Potem se pogovarjajmo z Njim o stvareh katere smo prebrali v Svetem Pismu.

Ena izmed največjih potreb človeka je biti del družine. Tako je tudi v vašem novem življenju v Kristusu. Morate postati del Cerkve. Cerkev je skupina ljudi, ki sledijo Jezusu prav tako kakor vi. 

V Cerkvi duhovno boste močnejši, zato ker je Cerkev duhovna družina. Vaši duhovni bratje in sestre vas bodo ohrabrili in vam pomagali rasti.

Molite in prosite Boga naj vas vodi v Cerkev kateri boste zlahka pripadali. Biti morate del Cerkve v kateri se pridiga rešitev skozi vero v Jezusa Kristusa, ve Cerkev kjer verujejo v Sveto Pismo ter tako tudi razmišljajo in učijo.

Biti del Cerkve vam bo dalo priložnost, da boste služili drugim, prav tako kakor je to počel Jezus. Jezus je učil, da moramo služiti drugim ljudem če hočemo služiti Njemu (glej Evangelij po Marku 10, 44).

Ko služimo Jezusu tako, da služimo drugim, se moramo včasih odpovedati lastnim željam in hotenjem. Točno je delal tudi Jezus! V Evangeliju po Marku 14, preden je dal svoje življenje za nas, je Jezus molil: »Aba, Oče, tebi je vse mogoče! Daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti (Evangelij po Marku 14, 36)!«

Bogu lahko služite na mnogo načinov:

1. Služite Mu lahko s svojimi sposobnostmi. Bog vam je dal naravne sposobnosti, da jih lahko uporabljate za Njega. On je deloval v vas še preden ste se rodili.

2. služite Mu lahko s svojimi molitvami. Ena izmed velikih priložnosti, ki jih imate je da molite za druge in obenem veste, da Bog sliši in odgovarja na te molitve.

3. služite Mu lahko s pričevanjem on Njem.

4. služite mu lahko s svojim denarjem. Dajanje je čudovita pot v izgrajevanju Božjega večnega kraljestva.

Mogoče si mislite, da bi bilo dosti lažje slediti Jezusu in Mu služiti, če bi lahko hodili in govorili z Njim tako kakor so to počeli Njegovi prvi učenci. Toda Jezus je učil, da nam je lažje slediti in služiti Bogu s pomočjo Svetega Duha. Rekel je:  Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam… Še veliko vam imam povedati, a zdaj ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico Evangelij po Janezu 16, 7-13).

MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

DOGODKI

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X