Skip to content

Pred skoraj 2000 leti so štirje pisci opisali Jezusovo življenje in učenje. Prve štiri knjige v Novi zavezi se imenujejo po njih: Matej, Marko, Luka in Janez.

Matej je bil eden izmed Jezusovih dvanajst učencev. Bil je priča vsemu, kar je Jezus rekel in naredil, ter je bil z njim vsa tri leta.

Luka je bil zdravnik, ki je postal Jezusov sledilec po Jezusovem življenju na zemlji. Preživel je dosti časa z mnogimi, ki so bili blizu Jezusu med Njegovo zemeljsko službo. Jezusova mati je dala Luku vpogled v Jezusovo rojstvo in zgodnje življenje.

Janez je zadnji izmed štirih zgodovinarjev. Bil je eden izmed dvanajstih učencev in je bil Jezusu najbližji. Bil je učenec, ki je edini stal pod Jezusovim križem. Jezus je Janezu zelo zaupal, kajti Janezu je prepustil skrb za svojo mater Marijo. V času, ko je napisal zadnjega od štirih zapisov, je bil Janez zadnji še živi učenec izmed prvotno dvanajstih.

Markov zapis je najzgodnejši izmed vseh štirih. Marko je odrasel ob Petru, enemu izmed prvih Jezusovih učencev, medtem ko je bil v času Jezusovega življenja še majhen deček. Peter je bil ribič, ki je osebno sledil Kristusu in potoval z Njim več kot tri leta. Od zgodnjih cerkvenih zgodovinarjev vemo, da je Marko zapisal, kar se je naučil od Petra, medtem ko je ta pridigal vsem, ki so hoteli poslušati. Irenej je zapisal leta 175 n.št.: »Marko, Petrov učenec in prevajalec, je tudi nam prenesel stvari, ki jih je pridigal Peter.«

Od vseh štirih zapisov, je Markov najenostavnejši, najkrajši in najbolj direkten v predstavitvi Jezusovega življenja, napisan v preprostem jeziku z ulice. Nobeden izmed ostalih štirih evangelijev ne daje toliko poudarka v svoji vsebini Jezusovemu trpljenju, smrti in vstajenju. Marko ne omenja Jezusovega rodovnika. Namesto tega začne Evangelij z opisovanjem pridiganja in krščevanja Janeza Krstnika, ter Jezusovega krsta in skušnjave v puščavi. Potem nas popelje v Jezusovo javno službo v Galileji, kjer daje posebno pozornost Njegovim čudežnim delom, ki dokazujejo, da je Božji Sin. 

Kot tudi v vseh Petrovih pridigah v Apostolskih delih, predstavitev Kristusa v Evangeliju po Marku odgovarja na dve enostavni vprašanji, ki sta ključnega pomena. Najprej je predstavljeno, KDO JE JEZUS in potem, ZAKAJ JE DAL SVOJE ŽIVLJENJE.

KDO JE JEZUS?

Od prvega poglavja do konca osmega poglavja, Marko opisuje Jezusova čudežna dela in neprestano usmerja pozornost na to, kdo je Jezus.

V prvem poglavju Marko jasno oznani, da je Jezus Božji Sin. Tudi demoni pričujejo o tem: »Vem, kdo si: Sveti, Božji.«[i] Toda Jezus demonom ni dovolil govoriti, »ker so ga poznali.«[ii]

V drugem poglavju neki pismouk pravi: »Kdo more odpuščati grehe razen enega, Boga?«[iii] V četrtem poglavju, po tistem ko je Jezus čudežno pomiril vihar, so se učenci spraševali med seboj: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?«[iv]

Markova predstavitev tega, kdo je Jezus doseže vrhunec v osmem poglavju: »Nato je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Med potjo je učence spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik; drugi: Elija; spet drugi: eden od prerokov.« In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovoril in rekel: »Ti si Mesija.«[v]

Druga polovica Markovih 16 poglavij opisuje zadnji teden Jezusovega življenja na zemlji – Njegovo trpljenje, smrt in vstajenje. V seriji izjav Jezus razodene namen, zaradi katerega je bil poslan na svet: »In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal.[vi] Učil je namreč svoje učence in jim govoril: »Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, ko pa bo umorjen, bo po treh dneh vstal.«[vii] Rekel je: »Glejte! V Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izročen vélikim duhovnikom in pismoukom. Obsodili ga bodo na smrt in izročili poganom. In zasmehovali ga bodo, pljuvali vanj, ga bičali in umorili, toda po treh dneh bo vstal.«[viii]

Markov evangelij vsebuje tudi tri dramatična ‘priznanja’. V prvi vrsti Marko osebno prizna Jezusa kot Božjega Sina.[ix] Sledi Petrovo priznanje sredi knjige: »Ti si Mesija.«[x] in priznanje rimskega stotnika: »Resnično, ta človek je bil Božji Sin.«[xi]

Če preberete Markov zapis Jezusovega življenja in učenja, boste odkrili, da se Njegovo življenje dotika ravno središča vašega življenja.


[i] Evangelij po Marku 1,24
[ii] 1,34
[iii] 2,7
[iv] 4,41
[v] 8,27-29
[vi] 8,31
[vii] 9,31
[viii] 10,33-34
[ix] 1,1
[x] 8,29
[xi] 15,39

 

MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X