Skip to content

V življenju sta dva največja trenutka:

  1. ko smo rojeni in
  2. ko odkrijemo zakaj smo rojeni.

Ustvarjeni smo z razlogom – z božanskim namenom. Naša življenja niso napaka. Bog ima osebni načrt za vsakega izmed nas. Njegov namen v naših življenjih je lahko izpolnjen zaradi Jezusa Kristusa.

Življenje Jezusa Kristusa je prelomna točka zgodovine. Naš koledar je zaznamovan z Njegovim rojstvom. Kdo je ta človek iz majhnega mesta na Bližnjem vzhodu? Njegov prihod so preroki napovedali stotine let preden je bil rojen. Mnogi veliki ljudje so bili rojeni, toda prihod nobenega ni bil objavljen vnaprej, razen tega – Jezusa.

“So Jezusovi privrženci govorili o Njem resnico?” Dokaz, da je Kristus vstal od mrtvih je bil tako prepričujoč, da so zgodnji kristjani raje umrli, kot zanikali, da Jezus ni Božji Sin.

Apostol Peter je bil ribič, ki je potoval z Jezusom več kot tri leta, poslušal Njegova učenja in opazoval Njegovo življenje. Peter je bil eden izmed prvih Jezusovih sledilcev in je postal eden izmed Njegovih najbližjih prijateljev. V svojem pismu je Peter pozneje zapisal: »Ko smo vam oznanili moč in prihod našega Gospoda Jezusa Kristusa, nismo sledili vešče izmišljenim bajkam, ampak smo na lastne oči videli njegovo veličastje.«[i]

Tudi knjiga Apostolska dela v Novi zavezi podaja podobno enostavno in jasno Petrovo predstavitev Jezusa Rimljanu imenovanemu Kornelij:

»Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez: Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki: Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi.«[ii]

Peter je povedal da nam Bog želi odpustiti in prinesti mir v naša življenja. Jezus Kristus odpira vrata do miru – do miru z Bogom in z drugimi. Drugi ljudje so grešili proti nam in mi smo grešili proti drugim ljudem. In sedaj lahko glede obojega nekaj naredimo – prosimo Boga, da nam odpusti naše grehe in odpusti drugim, ker so grešili proti nam.

Kristusovo življenje je poziv k odločitvi. Je bil On samo veliki učitelj in duhovni vodja? Ali je bil to, kar je trdil, da je – Božji Sin, ki ima moč da odpusti greh in zagotovi večno življenje vsakomur, ki veruje vanj? Jezus je rekel: »Jaz sem pot resnica in življenje!«[iii]

Življenje ima le dve poti in mi smo na eni izmed teh dveh. Ena vodi k smrti in večni kazni, druga pa k večnemu življenju.

Jezus Kristus je učil, da bo vsaka oseba obstajala večno. Apostol Pavel je zapisal kristjanom v Rimu: »Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.«[iv] Prav tako je učil, da je rešitev od kazni za greh čisto enostavna: »Kajti če boš s svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod, in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen.«[v]

V svojih srcih vsi vemo, da smo grešili. Tudi če nismo nikoli brali Svetega Pisma ali ne razumemo kaj pomeni grešiti proti Bogu, lahko vemo, da smo grešniki, ker je Bog vsakega izmed nas ustvaril z vestjo. Vemo, česa nočemo, da drugi storijo nam. Nočemo, da kradejo naše imetje, nam lažejo ali so neprijazni do nas. Ko drugim storimo nekaj, česar nočemo, da bi bilo storjeno nam, nam naša vest dá vedeti, da smo naredili nekaj narobe.

Kazen za greh je smrt. Zaradi tega vsi ljudje umirajo. Toda pred 2000 leti je Jezus Kristus, sveti Božji Sin, postal človek. Triintrideset let je živel brez greha. Potem je bil ubit. Plačal je kazen za greh, ne da bi zagrešil zločin. Zaradi tega smrt nima moči nad Njim. Po treh dneh je vstal nazaj v življenje. On je živ!

Jezus sedaj ponuja odpuščanje od grehov in dar večnega življenja vsem, ki ga prosijo zanj.

Kristusa lahko sprejmeš kot Rešitelja sedaj v tem trenutku. Ni ti potrebno biti v cerkvi ali na kakem posebnem mestu, ne rabiš pomoči duhovnika.

Moliš lahko sedaj, kjerkoli si. Bog posluša. S svojimi besedami Mu povej, da ti je žal za tvoje grehe in da želiš sprejeti Jezusa Kristusa za svojega Rešitelja in Gospoda. Prosi Boga naj spremeni tvoje srce in življenje. Tvojo molitev želi On slišati. Lahko moliš naslednjo molitev, toda samo izgovarjanje besed ni dovolj. Prihajati mora iz tvojega srca:

»Bog vem, da sem grešil. Verujem, da je Tvoj Sin, Jezus Kristus, umrl za mene, da je vzel kazen za moj greh. Verujem, da je Jezus vstal od mrtvih in ima moč, da odpusti moj greh in spremeni moje življenje. Odpusti mi. Pridi v moje življenje in me spremeni. Želim živeti za Tebe in slediti Tvojemu načrtu za moje življenje. Verujem, da si mi odpustil in se Ti zahvaljujem, ker si slišal mojo molitev, v Jezusovem imenu.«

Bog ti je odpustil, če si molil to molitev iskreno iz vsega srca. Bog je vedel že pred tvojim rojstvom, da boš sprejel Njegovega Sina kot Rešitelja. Zdaj lahko začneš življenje, ki ga je On načrtoval zate! Korak za korakom te bo Bog vodil do tega, kar je izbral zate. Pokazal ti bo, kako naj živiš in te vsak dan učil, da boš duhovno rasel in postal oseba, kakršno je On načrtoval.

 


[i] 1. Petrovo pismo 1,16
[ii] Apostolska dela 10,34-43
[iii] Evangelij po Janezu 14,6
[iv] Pismo Rimljanom 6,23
[v] Pismo Rimljanom 10,9

 

MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
X