skip to Main Content

Moč slavljenja – pastor Andrej Bojnec

Povzetek pridige

Naše čaščenje Gospoda lahko izražamo na različne načine – eden takšnih je molitev. Vendar nam Božja beseda veliko govori o slavljenju. Celo ena cela knjiga v Stari zavezi je namenjena slavljenju in čaščenju Gospoda, knjiga Psalmov.

V pridigi “Moč slavljenja” pastor Andrej razlaga pomen slavljenja za nas. S štirimi resnicami (čeprav jih je več!) o slavljenju nas Bog v svoji Besedi vabi, da naj ne odnehamo slaviti Njega, ampak naj vedno svoje oči upremo vanj. V tem je naše zdravje, naša moč, naša bodočnost.

Nedeljsko bogoslužje, 2. avgust 2020
Govornik: pastor Andrej Bojnec

Govornik

MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

DOGODKI

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X