Skip to content

Spoznaj in posnemaj Boga – Andrej Bojnec

Povzetek pridige

Božji odnos do nas je odnos zaveze. Bog je popolnoma predan, da bi z nami bil v tesnem odnosu, da nas vodi skozi življenje in blagoslovi. Na nas pa je, da naredimo isto v odnosu do Njega.

V pridigi “Spoznaj in posnemaj Boga” pastor Andrej vabi v ta tesni odnos z Gospodom. Poziva nas, naj črpamo našo vero in praktično življenje iz odnosa z Bogom.

Nedeljsko bogoslužje, 5. september 2021
Govornik: pastor Andrej Bojnec
Binkoštna Cerkev Murska Sobota
www.bcms.si

Govornik

MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X