Skip to content

Žetev slabih odločitev – pastor Andrej Bojnec

Povzetek pridige

Nastopil je čas žetve. Vsak kmet se je veseli, saj bo žel, kar je sejal. Vendar ta princip velja tudi za vsa druga področja naših življenj: “Kar bo človek sejal, to bo žel.” David je grešil proti Bogu. Bog mu je njegov greh odpustil, toda bolečine in posledice so ostale.

Prisluhnite pridigi “Žetev slabih odločitev” pastorja Andreja iz serije “Davidovo življenje”. Ujetost v greh in v učinek greha je lahko zlomljena.

Nedeljsko bogoslužje, 25. junij 2023
Govornik: pastor Andrej Bojnec
Binkoštna Cerkev Murska Sobota
www.bcms.si

Govornik

MS-logo-2017 w-02

BOGOSLUŽJA

Vsako nedeljo ob 9. uri.
Dobrodošli!

URNIK BOGOSLUŽIJ

NASLOV

Ciril Metodova ul. 1a
9000 Murska Sobota

Back To Top
Search
X